Varsahuutokauppa Vermossa

 

Varsahuutokaupassa mukana on 15 hevosta. Varsalistaan pääset tutustumaan tästä.

Voit ladata huutokauppaluettelon PDF-tiedostona tästä.

 Myös varsojen kuvat ovat katsottavissa tämän linkin alla.

VARSAHUUTOKAUPAN SÄÄNNÖT

YLEISTÄ

Huutokaupassa myydään 2- ja 3-vuotiaita suomenhevosvarsoja. Myytäväksi otetaan 25 hevosta, ja mikäli huutokauppaan ilmoitetaan määräaikaan mennessä (21.5.2017) enemmän kuin 25 varsaa, suoritetaan karsinta. Karsinnan suorittaa erikseen nimettävä asiantuntijoiden ryhmä.

Hevonen tulee ilmoittaa myytäväksi sähköpostilla osoitteeseen jouni.monto@k-supermarket.fi tai mikko.salminen1@luukku.com Ilmoittautumisen yhteydessä myyjiltä toivotaan lyhyttä kommenttia myytävästä varsasta, lisäksi varsasta tulee lähettää järjestävälle taholle valokuva viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä.

Kaikkien hevosten pohjahinta on 1 000 €. Meklarilla on kuitenkin oikeus pyytää huutokauppaa nopeuttaakseen korkeampaakin lähtöhintaa. Myynti tapahtuu 250 euron nostohuudoin 5 000 euroon ja siitä ylöspäin 500 euron nostohuudoin. Meklarilla on oikeus pyytää huutokauppaa nopeuttaakseen tarvittaessa 1 000 euron korotuksia. Muita kun edellä mainittuja nostohuutoja (meklarin pyytämiä tai normaalien korotusten mukaisia) ei hyväksytä. Lopullisen huutosumman päälle tulevat 2 % huutokaupan välityspalkkio sekä arvonlisävero 24 %, jotka ostaja maksaa.

Myyjä vastaa tiedoista, joita hevosesta on annettu sekä hevosen kuluista nuijankopautukseen asti, jonka jälkeen kulut maksaa ostaja. Myyjä vastaa myös hevosen luovuttamisesta. Huutokauppaluettelo julkaistaan viimeistään kuukautta ennen huutokauppaa, ja myynti tapahtuu numerojärjestyksessä luettelon mukaan. Jos korkein tarjous perutaan tai siitä ilmenee epäselvyyttä, voidaan hevonen Vermon Ravirata Oy:n päätöksellä tarjota uudestaan myyntiin.

Ostajan tulee allekirjoittaa sitova huutokauppasitoumus heti voittaneen huudon jälkeen sekä käydä viipymättä huutokauppatoimistossa maksamassa hevonen. Hevosten kuljetukset huutokauppapaikalle ja -paikalta tapahtuvat omilla kulkuneuvoilla ja omalla kustannuksella. Järjestävä taho avustaa tarvittaessa etsimään varsalle tallipaikan kuninkuusraviviikonlopun ajaksi. Vermon Ravirata Oy ei vastaa mahdollisista virheistä huutokauppaluettelossa. Vermon Ravirata Oy sanoutuu myös irti vastuusta koskien huutokauppaan tuotujen hevosten mahdollisia loukkaantumisia huutokaupan aikana ja sen tiloissa. Omistajien on hyvä vakuuttaa hevosensa!

HUUTOKAUPPATAPAHTUMA

Huutokauppa järjestetään Vermon raviradalla perjantaina 4.8.2017 klo 17 alkaen. Myytävien hevosten tulee olla paikalla perjantaina klo 12 mennessä, jonka jälkeen ostajilla on mahdollisuus tutustua varsoihin varikkoalueella.

Jokainen varsa saa erikseen numeroidun valjastuskatoksen ja varsoja voidaan tarvittaessa myös juoksuttaa kaviouralla samana päivänä järjestettävien lounasravien päätyttyä. Huutokauppa viedään läpi klo 19 mennessä.

HEVOSTEN KUNTO

Hevoset myydään siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Ostajalla on velvollisuus tarkastaa hevonen ennen kuin se astuu myyntikehään. Vermon ravirata Oy suosittelee, että hevosilla on mukana eläinlääkärin todistus, joka ei ole kahta viikkoa (14 pv) vanhempi. 

Suosittelemme röntgenkuvausta varsoille, joiden hinnan odotetaan ylittävän 5 000 euroa. Vermon ravirata Oy pidättää itselleen oikeuden kieltää huutokauppaan osallistuminen hevoselta, jolla on sairauden oireita tai joka ei ole käsiteltävissä tai huonokuntoinen.

JÄRJESTÄJÄN JA MYYJÄN VÄLINEN SUHDE

Myyjä vastaa kaikista tiedoista, joita hänen hevosestaan on annettu. Rekisteritodistus, mahdollinen eläinlääkäritodistus ja valmiiksi myyjän tiedoilla täytetty omistajanvaihdosilmoitus tulee antaa Vermon Ravirata Oy:lle huutokauppapaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Myyjä vastaa Vermon Ravirata Oy:lle, ettei luovuta hevosta ennen kuin on saanut luovutustodistuksen.

Huutokaupassa myytyjen hevosten hinnasta vähennetään myyntiprovisio ja tämä summa tilitetään myyjälleviimeistään kuukauden kuluessa huutokaupan järjestämisestä.

Huutokauppa voidaan siirtää Vermon ravirata Oy:n päätöksellä nk. Force Majeure-tapauksessa kuten lakko, sota, kulkutauti tai luonnonkatastrofi, jotka eivät ole järjestäjän hallittavissa. Jollei uutta huutokauppaa voida pitää kahden kuukauden kuluessa, lakkaa huutokauppasopimus osapuolten väliltä.

ILMOITTAUTUMINEN JA MYYNTIPROVISIO

Ilmoittautumisaika on toukokuun 21. päivään mennessä 2017. Ilmoittautumismaksu on 100 euroa (hinnat sisältävät 24 % alv:n). Saman myyjän joka neljäs hevonen otetaan huutokauppaan ilman ilmoittautumismaksua. Ilmoittautumismaksusta lähetetään lasku ilmoittajalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Kun maksu on suoritettu, hevosen ilmoittautuminen ja mukana olo vahvistuu. Mikäli huutokauppa perutaan, ilmoittautumismaksut palautetaan myyjälle.

Jos hevonen jää pois huutokaupasta, ilmoittautumismaksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että hevonen on kuollut. Jos poisjäänti tapahtuu järjestäjän hyväksymän eläinlääkärintodistuksen perusteella, veloitetaan myyjältä 200 euroa + alv 24 %. Jos hevonen jää pois muusta kuin järjestäjän hyväksymästä syystä, veloitetaan myyjältä 800 euroa + alv 24 %. Myyntiprovisio porrastuu seuraavasti:

Hinnoista välillä 1 000 – 5 000 euroa peritään provisiota 6 % (+ alv 24 %). Korkeammista hinnoista provisio on 4 % (+ alv 24 %) 5 001 – 10 000 euron väliseltä osalta ja 2 % (+ alv 24 %) yli 10 000 euroa menevältä osalta. Sisäänhuudoissa huutokauppaprovisio on 4 % (+alv 24 %) tai vähintään 100 euroa hinnoista alle 8 000 euroa, ja 2 % (+alv 24 %) hinnan 8 000 euroa ylittävältä osalta. Jos hevosesta ei tule 1 000 euron pohjahintaan yhtään tarjousta, ei myöskään provisiota peritä.

Hevosen ostajalle hevosen hintaan tulee arvonlisäveron lisäksi 2 % (+ alv 24 %) suuruinen välityspalkkio Vermon Ravirata Oy:lle.

MYYJÄN JA OSTAJAN VÄLINEN SUHDE

Hevosen kunto ja reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot ja osapuolten väliset kiistat selvitetään suoraan ostajan ja myyjän välillä. Vermon Ravirata Oy sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien virheellisiä tietoja kaupan olevista hevosista. Jos hevonen palautetaan, ostaja maksaa sen kuljetuksen myyjän tallille. Muutkin kulut, joita hevosesta on syntynyt nuijankopautuksen jälkeen, maksaa ostaja.

Myyjä ei vastaa tarttuvan sairauden aiheuttamista toisiin hevosiin tai ihmisiin kohdistuneista vahingoista huutokauppatilaisuudessa, jos hän ei ole sairautta havainnut, tai vaikka hänen olisi pitänyt se huomata tutkiessaan hevosen huolellisesti.

Ostaja on tietoinen, että huutokauppaluettelon tietoja voidaan täydentää kuulutuksin tai tiedotteilla huutokauppatilaisuudessa. Tällainen informaatio on ostajan huomioitava.

OSTAJAN JA JÄRJESTÄJÄN VÄLISET SUHTEET

Maksuehdot

Myynti tapahtuu käteissuoritusta vastaan, jollei muuta ole erikseen ja etukäteen huutokaupan järjestäjän kanssa sovittu. Maksun voi suorittaa paikan päällä myös verkkopankin välityksellä. Ostaja on velvollinen tekemään/pitämään hevosen vakuutuksen voimassa kunnes kauppasumma on kokonaan maksettu. Käsiraha on 10 % kauppasummasta tai vähintään 500 euroa. Jos on allekirjoitettu velkasitoumus, mutta hevosta ei ole maksettu viimeistään 7 pv sisällä sovitusta maksupäivästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa. Kaupan näin purkautuessa maksettua käsirahaa ei palauteta.

Omistusoikeuden säilyminen

Myyjä säilyttää oikeuden pitää hevonen hallussaan niin kauan kunnes koko kauppahinta on maksettu. Hevosta ei luovuteta ennen kuin koko hinta on maksettu tai päästy velasta sopimukseen.

Hevosen noutaminen

Ostajalla on oikeus hakea hevonen esittämällä luovutustodistuksen. Kuten edellä on sovittu, vastuu hevosesta siirtyy ostajalle heti nuijankopautuksen jälkeen. 

Vermon Ravirata Oy avustaa tarvittaessa etsimään varsalle tallipaikan kuninkuusraviviikonlopun ajaksi