Varsahuutokaupan säännöt

YLEISTÄ

Huutokaupassa myydään 2- ja 3-vuotiaita suomenhevosvarsoja. Myytäväksi otetaan 20 hevosta, ja mikäli
huutokauppaan ilmoitetaan määräaikaan mennessä (7.6.2019) enemmän kuin 20 varsaa, suoritetaan
karsinta. Karsinnan suorittaa erikseen nimettävä asiantuntijoiden ryhmä.

Hevonen tulee ilmoittaa myytäväksi sähköpostilla osoitteeseen sanna.ihasalo@gmail.com.
Ilmoittautumisen yhteydessä myyjiltä toivotaan lyhyttä kommenttia myytävästä varsasta, lisäksi varsasta
tulee lähettää järjestävälle taholle valokuva viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä sekä tieto siitä onko
myyjä toiminnasta arvonlisäverovelvollinen.

Kaikkien hevosten pohjahinta on 1 000 €. Meklarilla on kuitenkin oikeus pyytää huutokauppaa
nopeuttaakseen korkeampaakin lähtöhintaa. Myynti tapahtuu 250 euron nostohuudoin 5 000 euroon ja
siitä ylöspäin 500 euron nostohuudoin. Meklarilla on oikeus pyytää huutokauppaa nopeuttaakseen
tarvittaessa 1 000 euron korotuksia. Muita kun edellä mainittuja nostohuutoja (meklarin pyytämiä tai
normaalien korotusten mukaisia) ei hyväksytä. Lopullisen huutosumman päälle ostajalle tulee 2 %(+alv
24%) huutokaupan välityspalkkio.

Myyjä vastaa tiedoista, joita hevosesta on annettu sekä hevosen kuluista nuijankopautukseen asti, jonka
jälkeen kulut maksaa ostaja. Myyjä vastaa myös hevosen luovuttamisesta. Huutokauppaluettelo julkaistaan
viimeistään kuukautta ennen huutokauppaa, ja myynti tapahtuu numerojärjestyksessä luettelon mukaan.
Jos korkein tarjous perutaan tai siitä ilmenee epäselvyyttä, voidaan hevonen huutokauppajärjestäjän
päätöksellä tarjota uudestaan myyntiin.

Ostajan tulee allekirjoittaa sitova huutokauppasitoumus heti voittaneen huudon jälkeen sekä käydä
viipymättä huutokauppatoimistossa maksamassa hevonen. Hevosten kuljetukset huutokauppapaikalle ja –
paikalta tapahtuvat omilla kulkuneuvoilla ja omalla kustannuksella. Järjestävä taho avustaa tarvittaessa
etsimään varsalle tallipaikan kuninkuusraviviikonlopun ajaksi. Lahden Hevosystäväinseura ry ei vastaa
mahdollisista virheistä huutokauppaluettelossa. Lahden Hevosystäväinseura ry sanoutuu myös irti
vastuusta koskien huutokauppaan tuotujen hevosten mahdollisia loukkaantumisia huutokaupan aikana ja
sen tiloissa. Omistajien on hyvä vakuuttaa hevosensa!

HUUTOKAUPPATAPAHTUMA

Huutokauppa järjestetään Jokimaan raviradalla perjantaina 2.8.2019 klo 17.30 alkaen. Myytävien hevosten
tulee olla paikalla perjantaina klo 15 mennessä, jonka jälkeen ostajilla on mahdollisuus tutustua varsoihin
varikkoalueella.

Jokainen varsa saa erikseen numeroidun valjastuskatoksen ja varsoja voidaan tarvittaessa myös juoksuttaa
tai esittää ajaen kaviouralla samana päivänä järjestettävien iltapäiväravien päätyttyä.

HEVOSTEN KUNTO

Hevoset myydään siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Ostajalla on velvollisuus tarkastaa hevonen
ennen kuin se astuu myyntikehään. Hevosella on oltava mukana eläinlääkärin todistus, joka ei ole kahta
viikkoa (14 pv) vanhempi.

Suosittelemme röntgenkuvausta varsoille, joiden hinnan odotetaan ylittävän 5 000 euroa. Lahden
Hevosystäväinseura ry pidättää itselleen oikeuden kieltää huutokauppaan osallistuminen hevoselta, jolla on
sairauden oireita tai joka ei ole käsiteltävissä tai huonokuntoinen.

JÄRJESTÄJÄN JA MYYJÄN VÄLINEN SUHDE

Myyjä vastaa kaikista tiedoista, joita hänen hevosestaan on annettu. Rekisteritodistus, eläinlääkäritodistus
ja valmiiksi myyjän tiedoilla täytetty omistajanvaihdosilmoitus tulee antaa Lahden Hevosystäväinseura ry:lle
huutokauppapaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Myyjä vastaa Lahden Hevosystäväinseura ry:lle, ettei
luovuta hevosta ennen kuin on saanut luovutustodistuksen.

Huutokaupassa myytyjen hevosten hinnasta vähennetään myyntiprovisio ja tämä summa tilitetään myyjälle
viimeistään kuukauden kuluessa huutokaupan järjestämisestä.

Huutokauppa voidaan siirtää Lahden Hevosystäväinseura ry:n johtokunnan päätöksellä nk. Force Majeure-
tapauksessa kuten lakko, sota, kulkutauti tai luonnonkatastrofi, jotka eivät ole järjestäjän hallittavissa. Jollei
uutta huutokauppaa voida pitää kahden kuukauden kuluessa, lakkaa huutokauppasopimus osapuolten
väliltä.

ILMOITTAUTUMINEN JA MYYNTIPROVISIO

Ilmoittautumisaika on kesäkuun 7. päivään mennessä 2019. Ilmoittautumismaksu on 100 euroa (hinnat
sisältävät 24 % alv:n). Saman myyjän joka neljäs hevonen otetaan huutokauppaan ilman
ilmoittautumismaksua. Ilmoittautumismaksu pitää olla maksettuna 7.6.2019 mennessä. Mikäli
huutokauppa perutaan, ilmoittautumismaksut palautetaan myyjälle.

Jos hevonen jää pois huutokaupasta, ilmoittautumismaksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että
hevonen on kuollut. Jos poisjäänti tapahtuu järjestäjän hyväksymän eläinlääkärintodistuksen perusteella,
veloitetaan myyjältä 200 euroa + alv 24 %. Jos hevonen jää pois muusta kuin järjestäjän hyväksymästä
syystä, veloitetaan myyjältä 800 euroa + alv 24 %. Myyntiprovisio porrastuu seuraavasti:

Hinnoista välillä 1 000 – 5 000 euroa peritään provisiota 6 % (+ alv 24 %). Korkeammista hinnoista provisio
on 4 % (+ alv 24 %) 5 001 – 10 000 euron väliseltä osalta ja 2 % (+ alv 24 %) yli 10 000 euroa menevältä
osalta. Sisäänhuudoissa huutokauppaprovisio on 4 % (+alv 24 %) tai vähintään 100 euroa hinnoista alle 8
000 euroa, ja 2 % (+alv 24 %) hinnan 8 000 euroa ylittävältä osalta. Jos hevosesta ei tule 1 000 euron
pohjahintaan yhtään tarjousta, ei myöskään provisiota peritä.

Hevosen ostajalle hevosen hintaan tulee arvonlisäveron lisäksi 2 % (+ alv 24 %) suuruinen välityspalkkio
Lahden Hevosystäväinseura ry:lle.

MYYJÄN JA OSTAJAN VÄLINEN SUHDE

Hevosen kunto ja reklamaatiot
Mahdolliset reklamaatiot ja osapuolten väliset kiistat selvitetään suoraan ostajan ja myyjän välillä. Lahden
hevosystäväinseura ry sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien virheellisiä tietoja kaupan olevista hevosista.
Jos hevonen palautetaan, ostaja maksaa sen kuljetuksen myyjän tallille. Muutkin kulut, joita hevosesta on
syntynyt nuijankopautuksen jälkeen, maksaa ostaja.

Myyjä ei vastaa tarttuvan sairauden aiheuttamista toisiin hevosiin tai ihmisiin kohdistuneista vahingoista
huutokauppatilaisuudessa, jos hän ei ole sairautta havainnut, tai vaikka hänen olisi pitänyt se huomata
tutkiessaan hevosen huolellisesti.

Ostaja on tietoinen, että huutokauppaluettelon tietoja voidaan täydentää kuulutuksin tai tiedotteilla
huutokauppatilaisuudessa. Tällainen informaatio on ostajan huomioitava.

OSTAJAN JA JÄRJESTÄJÄN VÄLISET SUHTEET

Maksuehdot
Myynti tapahtuu käteissuoritusta vastaan, jollei muuta ole erikseen ja etukäteen huutokaupan järjestäjän
kanssa sovittu. Maksun voi suorittaa paikan päällä myös verkkopankin välityksellä. Ostaja on velvollinen
tekemään/pitämään hevosen vakuutuksen voimassa kunnes kauppasumma on kokonaan maksettu.
Käsiraha on 10 % kauppasummasta tai vähintään 500 euroa. Jos on allekirjoitettu velkasitoumus, mutta
hevosta ei ole maksettu viimeistään 7 pv sisällä sovitusta maksupäivästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa.
Kaupan näin purkautuessa maksettua käsirahaa ei palauteta.

Omistusoikeuden säilyminen
Myyjä säilyttää oikeuden pitää hevonen hallussaan niin kauan, kunnes koko kauppahinta on maksettu.
Hevosta ei luovuteta ennen kuin koko hinta on maksettu tai päästy velasta sopimukseen.

Hevosen noutaminen
Ostajalla on oikeus hakea hevonen esittämällä luovutustodistuksen. Kuten edellä on sovittu, vastuu
hevosesta siirtyy ostajalle heti nuijankopautuksen jälkeen.

Lahden Hevosystäväinseura ry avustaa tarvittaessa etsimään varsalle tallipaikan kuninkuusraviviikonlopun
ajaksi.