Vastuullisuus

Vastuulliset Kuninkuusravit alkavat Jokimaalta

Suomen Hippoksen ja Kuninkuusravien vastuullisuusohjelma käynnistyy Lahden Kuninkuusraveissa
elokuussa. Taustalla on vahva halu tehdä asioita entistä paremmin ja huomioida koko ravialan vaikutukset
niin ympäristöön kuin yhteiskuntaan.

Suomen Hippos on yhdessä raviratojen kanssa päättänyt lähteä edistämään vastuullisuusohjelmaa
Kuninkuusraveille. Taustalla on kolmen Kuninkuusraveja järjestävän raviradan tiivis yhteistyö ja halu tehdä
asioita entistä paremmin.
Vastuullisuusohjelman rakentaminen on aloitettu, mutta varsinaiset toimenpiteet käynnistyvät Lahden
Kuninkuusraveissa 2.-4. elokuuta, jolloin mitataan ohjelman kannalta keskeisiä asioita. Näitä ovat muun
muassa ympäristövastuuseen liittyvät hiilijalanjälki ja jätteet, sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyvät hevosen hyvinvointitekijät.
Työ jatkuu Seinäjoen ja Forssan Kuninkuusraveissa vuosina 2020-21, ja tapahtumien avulla pyritään
luomaan pohja ohjelman levittämiseen myös muihin raviurheilun tapahtumiin ja raviradoille.

Vastuullisuusohjelman rakentaminen ei olisi ollut mahdollista ilman Kuninkuusraveja järjestävien ratojen
tiivistä yhteistyötä. Kun tehdään asioita pitemmällä aikajänteellä, on mahdollista mitata erilaisia asioita ja viedä toimintaa eteenpäin vuosi kerrallaan.

Jokimaan vastuullisuusmittarit

Ympäristö
1) Jätteen määrää vähennetään. Kaikki mikä on mahdollista kierrättää, kierrätetään. Jokimaan Kuninkuusravit ovat ensimmäinen tapahtuma Suomessa, jossa järjestetään muovinkeräys erikseen. Omissa käsissä olevan ruokateltan astiat ovat biohajoavia ja kertakäyttökulttuuria vältetään. Syntyvän jätteen määrä mitataan ja suunnitellaan toimenpiteitä, joilla Seinäjoella ja Forssassa pystytään tästä vielä parantamaan.
2) Ihmisten saapumisen hiilijalanjälkeä pienennetään. Kannustamme ihmisiä saapumaan paikalle julkisilla kulkuvälineillä. Tavoitteiden täyttymistä ja kehittymistä mitataan kävijäkyselyllä.
3) Tapahtumassa käytettävän sähkön kulutus mitataan.
4) Omien ruokapisteiden ruoan hävikki ja kotimaisuusaste mitataan. Kumppanuudet on solmittu siten, että ruoka on mahdollisimman lähellä tuotettua. Suurimman ruokateltan ja VIP-alueen ruuat tulevat paikalliselta toimittajalta, ja kasvisruoka on tärkeässä roolissa. Lisäksi Jokimaalla on oma lahtelainen toimittaja vastuullisesti hankittavalle Kunkkukahville.
5) Materiaalikulutuksen vähentäminen. Mitataan keskeiset tapahtumassa tarvittavat materiaalit ja lisätään niiden yhteiskäyttöä.

 

Taloudellinen vastuu
Kuninkuusravien tavoite on vahvistaa alueen hevostaloutta. Seurataan ammattivalmentajien ja harrastajien määrän, alueella valmennuksessa olevien hevosten määrän ja kasvatusmäärien kehittymistä muuhun maahan verrattuna.

 

Sosiaalinen vastuu
Tärkein teema sosiaalisessa vastuussa on hevosen hyvinvointi. Hevosen hyvinvointi on tähänkin asti ollut lajin parissa toimiville kaiken lähtökohta, mutta nyt tarkoitus on myös mitata hyvinvointia entistä paremmin.

1)Kuninkuusravit osallistuvat Suomen Hippoksen pilottihankkeeseen, jossa seurataan kilpahevosten ja varusteiden kuntoa viidellä raviradalla erityisellä tarkkuudella. Lahti ei ole pilottiratojen joukossa, mutta Kuninkuusraveissa tarkistukset tehdään.
Hyvinvointitarkastuksien lisäksi Hippoksessa on vireillä tutkimushanke Kuninkuusraveissa kilpailevien hevosten palautumisesta.
2)Kuninkuusravit kuuluvat kaikille. Mitataan asiakaskyselyllä eri yleisöryhmien viihtyvyyttä ja varmistetaan, että ohjelmassa on kaikille jotain.