Huutokaupan säännöt

YLEISTÄ

Huutokaupassa myydään 1-, 2- ja 3-vuotiaita suomenhevosvarsoja sekä siitostammoja ja kilpahevosia, jotka ovat rodultaan suomenhevosia. Myytäväksi otetaan enintään 20 hevosta, ja mikäli huutokauppaan ilmoitetaan enemmän kuin 20 hevosta, suoritetaan karsinta. Karsinnan suorittaa erikseen nimettävä asiantuntijoiden ryhmä.

Hevonen tulee ilmoittaa myytäväksi sähköpostilla osoitteeseen viestinta@kouvolanravirata.com

Ilmoittautumisen yhteydessä myyjiltä toivotaan lyhyttä kommenttia myytävästä varsasta, lisäksi varsasta tulee lähettää järjestävälle taholle valokuva viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä.

Kaikkien hevosten pohjahinta on 1 000 €. Meklarilla on kuitenkin oikeus pyytää huutokauppaa nopeuttaakseen korkeampaakin lähtöhintaa. Myynti tapahtuu 250 euron nostohuudoin 5 000 euroon ja siitä ylöspäin 500 euron nostohuudoin. Meklarilla on oikeus pyytää huutokauppaa nopeuttaakseen tarvittaessa 1 000 euron korotuksia. Muita kun edellä mainittuja nostohuutoja (meklarin pyytämiä tai normaalien korotusten mukaisia) ei hyväksytä. Lopullisen huutosumman päälle tulee 2 % huutokaupan välityspalkkio sekä arvonlisävero 24%, mikäli myyjä on alv-velvollinen. Myyjien mahdollisesta alv-velvollisuudesta tiedotetaan erikseen sekä huutokauppaohjelmassa että huutokauppatilaisuudessa. Varsojen myyjien tulee ilmoittaa järjestäjälle ilmoittautumisvaiheessa mahdollisesta alv-velvollisuudestaan.

Myyjä vastaa tiedoista, joita hevosesta on annettu sekä hevosen kuluista nuijankopautukseen asti, jonka jälkeen kulut maksaa ostaja. Myyjä vastaa myös hevosen luovuttamisesta. Huutokauppaluettelo julkaistaan kilpahevosten ilmoittautumisajan päätyttyä, ja myynti tapahtuu numerojärjestyksessä luettelon mukaan. Tiedot myytävistä varsoista ja siitostammoista löytyvät kuninkuusravien nettisivuilta niiden ilmoittautumisajan päätyttyä, kesäkuun 28. päivän jälkeen.

Jos korkein tarjous perutaan tai siitä ilmenee epäselvyyttä, voidaan hevonen Valkealan Hevosystäväinseura ry:n päätöksellä tarjota uudestaan myyntiin.

Ostajan tulee allekirjoittaa sitova huutokauppasitoumus heti voittaneen huudon jälkeen sekä käydä viipymättä huutokauppatoimistossa maksamassa hevonen. Hevosten kuljetukset huutokauppapaikalle ja -paikalta tapahtuvat omilla kulkuneuvoilla ja omalla kustannuksella. Järjestävä taho avustaa tarvittaessa etsimään varsalle tallipaikan kuninkuusraviviikonlopun ajaksi. Valkealan Hevosystäväinseura ry ei vastaa mahdollisista virheistä huutokauppaluettelossa. Valkealan Hevosystäväinseura ry sanoutuu myös irti vastuusta koskien huutokauppaan tuotujen hevosten mahdollisia loukkaantumisia huutokaupan aikana ja sen tiloissa. Omistajien on hyvä vakuuttaa hevosensa!

HUUTOKAUPPATAPAHTUMA

Huutokauppa järjestetään Kouvolan raviradalla perjantaina 4.8.2023 klo 18.00 alkaen. Myytävien hevosten tulee olla paikalla perjantaina klo 16 mennessä, jonka jälkeen ostajilla on mahdollisuus tutustua varsoihin varikkoalueella. Samaan aikaan Kouvolassa järjestetään iltapäiväravit, ja varsat sijoitetaan omaan erilliseen katokseensa tutustumista ja huutokauppaan valmistautumista varten.
Jokainen varsa saa erikseen numeroidun valjastuskatoksen ja varsoja voidaan tarvittaessa myös juoksuttaa kaviouralla samana päivänä järjestettävien ravien päätyttyä. Huutokauppa viedään läpi klo 19 mennessä.

HEVOSTEN KUNTO

Hevoset myydään siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Ostajalla on velvollisuus tarkastaa hevonen ennen kuin se astuu myyntikehään. Valkealan Hevosystäväinseura ry suosittelee, että hevosilla on mukana eläinlääkärin todistus, joka ei ole kahta viikkoa (14 pv) vanhempi.

Suosittelemme röntgenkuvausta varsoille, joiden hinnan odotetaan ylittävän 5 000 euroa. Valkealan Hevosystäväinseura ry pidättää itselleen oikeuden kieltää huutokauppaan osallistuminen hevoselta, jolla on sairauden oireita tai joka ei ole käsiteltävissä tai huonokuntoinen.

JÄRJESTÄJÄN JA MYYJÄN VÄLINEN SUHDE

Myyjä vastaa kaikista tiedoista, joita hänen hevosestaan on annettu. Rekisteritodistus, mahdollinen eläinlääkäritodistus ja valmiiksi myyjän tiedoilla täytetty omistajanvaihdosilmoitus tulee antaa Valkealan Hevosystäväinseura ry:lle huutokauppapaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Myyjä vastaa Valkealan Hevosystäväinseura ry:lle, ettei luovuta hevosta ennen kuin on saanut luovutustodistuksen.

Huutokauppa voidaan siirtää Valkealan Hevosystäväinseura ry:n päätöksellä nk. Force Majeure-tapauksessa kuten lakko, sota, kulkutauti tai luonnonkatastrofi, jotka eivät ole järjestäjän hallittavissa. Jollei uutta huutokauppaa voida pitää kahden kuukauden kuluessa, lakkaa huutokauppasopimus osapuolten väliltä.

ILMOITTAUTUMINEN JA MYYNTIPROVISIO

Varsojen (1-, 2-, ja 3-vuotiaiden) sekä siitostammojen ilmoittautumisaikaa on kesäkuun 28. päivään asti 2023. Ilmoittautumismaksu on 100 euroa. Saman myyjän joka neljäs hevonen otetaan huutokauppaan ilman ilmoittautumismaksua. Ilmoittautumismaksu pitää olla maksettuna 5.7.2023 mennessä. Mikäli huutokauppa perutaan, ilmoittautumismaksut palautetaan myyjälle.

Kilpahevosten ilmoittautumisaikaa jatketaan perjantaille 21.7. saakka. Kilpahevosten ilmoittautumismaksut tulee olla maksettuna 25.7.2023 mennessä. Kilpahevosten ilmoittamista koskevat samat säännöt ja toiveet kuin varsojenkin.

Jos hevonen jää pois huutokaupasta, ilmoittautumismaksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että hevonen on kuollut. Jos poisjäänti tapahtuu järjestäjän hyväksymän eläinlääkärintodistuksen perusteella, veloitetaan myyjältä 200 euroa. Jos hevonen jää pois muusta kuin järjestäjän hyväksymästä syystä, veloitetaan myyjältä 800 euroa. Myyntiprovisio porrastuu seuraavasti:

Hinnoista välillä 1 000 – 5 000 euroa peritään provisiota 6 %. Korkeammista hinnoista provisio on 4 % (5 001 – 10 000 euron väliseltä osalta) ja 2 % (yli 10 000 euroa menevältä osalta). Sisäänhuudoissa huutokauppaprovisio on 4 % tai vähintään 100 euroa hinnoista alle 8 000 euroa, ja 2 % hinnan 8 000 euroa ylittävältä osalta. Jos hevosesta ei tule 1 000 euron pohjahintaan yhtään tarjousta, ei myöskään provisiota peritä.

Hevosen ostajalle hevosen hintaan tulee lisäksi 2 % suuruinen välityspalkkio Valkealan Hevosystäväinseura ry:lle. Provosioihin ei lisätä alv:tä.

MYYJÄN JA OSTAJAN VÄLINEN SUHDE

Hevosen kunto ja reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot ja osapuolten väliset kiistat selvitetään suoraan ostajan ja myyjän välillä. Valkealan Hevosystäväisenseura ry sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien virheellisiä tietoja kaupan olevista hevosista. Jos hevonen palautetaan, ostaja maksaa sen kuljetuksen myyjän tallille. Muutkin kulut, joita hevosesta on syntynyt nuijankopautuksen jälkeen, maksaa ostaja.

Myyjä ei vastaa tarttuvan sairauden aiheuttamista toisiin hevosiin tai ihmisiin kohdistuneista vahingoista huutokauppatilaisuudessa, jos hän ei ole sairautta havainnut, tai vaikka hänen olisi pitänyt se huomata tutkiessaan hevosen huolellisesti.

Ostaja on tietoinen, että huutokauppaluettelon tietoja voidaan täydentää kuulutuksin tai tiedotteilla huutokauppatilaisuudessa. Tällainen informaatio on ostajan huomioitava.

OSTAJAN JA JÄRJESTÄJÄN VÄLISET SUHTEET

Maksuehdot

Myynti tapahtuu käteissuoritusta vastaan, jollei muuta ole erikseen ja etukäteen huutokaupan järjestäjän kanssa sovittu. Maksun voi suorittaa paikan päällä myös verkkopankin välityksellä. Ostaja on velvollinen tekemään/pitämään hevosen vakuutuksen voimassa kunnes kauppasumma on kokonaan maksettu. Ostaja maksaa koko kauppasumman suoraan myyjän tilille huutokaupan yhteydessä, elleivät he sovi toisin. Järjestäjä tekee provisioista sekä myyjälle että ostajalle erillisen laskun, jossa on 10 päivän maksuaika. Provisioihin ei lisätä alv:tä.

Omistusoikeuden säilyminen

Myyjä säilyttää oikeuden pitää hevonen hallussaan niin kauan kunnes koko kauppahinta on maksettu. Hevosta ei luovuteta ennen kuin koko hinta on maksettu tai päästy velasta sopimukseen.

Hevosen noutaminen

Ostajalla on oikeus hakea hevonen esittämällä luovutustodistuksen. Kuten edellä on sovittu, vastuu hevosesta siirtyy ostajalle heti nuijankopautuksen jälkeen.

Valkealan Hevosystäväinseura ry avustaa tarvittaessa etsimään varsalle tallipaikan kuninkuusraviviikonlopun ajaksi